Suntem parte din echipa clienților noștri!

Atât ca suport strategic în perioade de creștere, cât și sprijin în perioade de criză.

CLARITATE

în identificarea problemei juridice esențiale din fiecare speță, în stabilirea unor obiective realizabile împreună cu clientul și în implementarea strategiei corecte pentru atingerea acestora

CREATIVITATE

în găsirea unor soluții juridice simple în spețe complicate

CURAJ

în abordarea unor domenii de drept încă neexplorate și în rezolvarea unor probleme juridice atipice

Cine suntem?

Echipa noastră, viziunea noastră

Într-un domeniu perceput adesea ca fiind arid, am pus laolaltă experiența, creativitatea și hotărârea pentru a modela soluții juridice unice adaptate fiecărui caz în parte, dintr-un amalgam de ingrediente – situații de fapt (de multe ori complicate), legi (uneori incomplete sau neclare) și, cele mai importante, drepturile și interesele aparținând clientului.

Am adus într-un singur loc teoria, experiența și inventivitatea întregii echipe pentru a reprezenta cu succes interesele clienților și pentru a le apăra drepturile în litigii comerciale, de contencios administrativ, precum și din sfera achizițiilor publice și fondurilor nerambursabile.

Am fost mereu alături de clienții noștri în parcursul lor, fie că au avut nevoie de sprijin juridic în transformarea unor idei în afaceri sau de un partener care să le ofere permanent consultanță în activitatea curentă.

Alis Patlageanu

Alis Pătlăgeanu

Fondator & Partener

Serviciile noastre

Domeniile noastre de expertiză

Consultanță

Departamentul juridic externalizat – este descrierea succintă, dar care surprinde fidel ceea ce reprezintă echipa noastră pentru clienții cărora le acordăm asistență juridică permanentă.

Fonduri nerambursabile

Serviciile pe care le oferim clienților noștri sunt susținute de experiența câștigată în implementarea unui număr semnificativ de proiecte finanțate din fonduri europene, având ca beneficiari atât entități publice, cât și private.

Litigii

Asigurăm asistența juridică atât în etapa pre-litigioasă și în cadrul negocierilor ce au ca scop evitarea unui litigiu, cât și în etapa litigioasă, în fața instanțelor de judecată sau arbitrale de orice grad.

Achizitii publice

Experiența în acest domeniu a fost câștigată de-a lungul a mai bine de 15 ani în care am acordat consultanță clienților – atât entități publice, cât și operatori economici privați, alături de care am fost în demersul lor.

GDPR

Alis Pătlăgeanu și Laura Popescu sunt cei doi avocați din echipa noastră care au certificarea de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) și care, împreună cu Adriana Ceaușescu, asigură suportul juridic și tehnic necesar pentru externalizarea serviciilor de DPO, dar și pentru efectuarea evaluărilor interne obligatorii.

Domenii de expertiză M&A

Echipa de avocați a dobândit o bogată experiență în acordarea de asistență juridică în acest tip de proiecte, având de-a lungul timpului rolul de consultant și consilier fie al vânzătorului, fie al cumpărătorului, în toate etapele pe care le implică o astfel de tranzacție.