INFO LEGAL decembrie 2023

I. La începutul lunii decembrie a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 108 / 2023 cu impact în domeniul autorizării investițiilor străine directe în România.

Un prim element de noutate constă în faptul că sunt supuse regimului autorizării și investițiile din Uniunea Europeană care fie au ca obiect anumite domenii[1] de activitate, fie depășesc pragul valoric de 2 milioane de euro.

Totodată, persoanele obligate să depună cerere de autorizare în condițiile OUG nr. 46/2022 trebuie să achite o taxă intitulată ,,contribuție de examinare” în cuantum de 10.000 euro. Această taxă se restituie dacă Comisia de examinare a investiţiilor străine directe constată neîndeplinirea condiţiilor de examinare a cererii de autorizare.

II. Începând cu 25 ianuarie 2024 vor fi obligatorii dispozițiile din Ordinul nr. 225/2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online – ANPC

Ordinul ANPC limitează posiblitatea influențării deciziei consumatorilor din cauza informării incomplete a acestora și instituie în sarcina unor operatori economici [2] care desfășoară activitate în mediul online obligația să afișeze pe prima pagină a website-ului toate informațiile în baza cărora funcționează:

  • denumirea persoanei juridice;
  • CUI;
  • numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate;
  • adresa sediului şi/sau a punctului de lucru, unde îşi desfăşoară efectiv activitatea;
  • seria şi numărul tuturor autorizaţiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licenţelor necesare desfăşurării activităţii, precum şi emitentul acestora.

În cazul neîndeplinirii obligației de afișare a acestor informații, ANPC poate solicita delistarea de pe pagina de vânzări a operatorilor economici.

Echipa PĂTLĂGEANU & PARTNERS

19.12.2023


[1] securitatea cetățeanului și a colectivităților, securitatea frontierelor, securitatea energetică, securitatea transporturilor, securitatea sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale, securitatea infrastructurii critice, securitatea sistemelor informatice și a celor de comunicații, securitatea activității financiare, fiscale, bancare și de asigurări, securitatea producerii și circulației armamentului, munițiilor, explozibililor, substanțelor toxice, securitatea industrială, protecția împotriva dezastrelor, protecția agriculturii și a mediului înconjurător, protecția operațiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat sau a managementului acestora.

[2] operatorii economici care desfăşoară activitatea de comercializare/prestare de servicii în mediul online, respectiv operatorii economici care administrează sau sunt prezenţi pe pagini de vânzări, preluare comenzi online şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce – comerţ electronic

Share This Post

aLTE ARTICOLE