INFORMARE – Noul model de contract de munca

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1180 din 9 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, ce reflectă modificările aduse de Legea nr. 283/2022 (denumită în continuare ,,Lege” sau ,,Legea”) asupra conținutului contractului individual de muncă. Pentru o analiză mai largă a modificărilor aduse de Lege Codului Muncii, vă rugăm să verificați Informarea trimisă la data de 25.10.2022.

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt regimul juridic al noului model-cadru al contractului individual de muncă.

1.Aplicare

Elementele din conținutul noului model-cadru al contractului individual de muncă sunt obligatorii doar pentru contractele încheiate după intrarea în vigoare a Legii, adică de la data de 22.10.2022. Prin negociere între părți, contractul individual de muncă poate cuprinde și clauze specifice, potrivit legii.

Pentru contractele de muncă aflate în executare la data intrării în vigoare a Legii, nu este prevăzută obligația angajatorului de a încheia acte adiționale la contractul individual de muncă existent, însă acesta trebuie să comunice salariatului informaţiile suplimentare privind condiţiile aplicabile raportului de muncă, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului. Cu toate acestea, lipsa unei astfel de solicitări nu exclude aplicarea drepturilor minime stabilite în Codul muncii, așa cum a fost modificat de Lege.

2.Conținut

Moficările aduse contractului-individual de muncă, așa cum se regăsesc și în noul model-cadru, privesc, fără a se limita la: evidențierea separată a elementelor constitutive ale salariului, metoda de plată, condiţiile de efectuare şi de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi, durata și condițiile perioadei de probă, dacă există, dreptul şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator.
Noul model-cadru al contractului individual de muncă prevede obligația salariatului de a adera la un fond de pensii administrat privat, în condițiile legii și, corelativ, obligația angajatorului să informeze salariatul în acest sens.

Share This Post

aLTE ARTICOLE

INFO LEGAL decembrie 2023

I. La începutul lunii decembrie a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 108 / 2023 cu impact în domeniul autorizării investițiilor străine directe în