GDPR

Protecția datelor cu caracter personal

Prin colaborarea cu AA Data Box SRL (https://www.aadatabox.ro/) și prin parteneriatul cu Adriana Ceaușescu, expert în securitate informației, punem la dispoziția clienților un pachet complet de servicii de consultanță specializată în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru asigurarea conformării lor cu toate cerințele GDPR, atât din perspectivă legală, cât și tehnică.

 

Alis Patlageanu

Alis Patlageanu

Fondator & Partener

Alis Pătlăgeanu și Laura Popescu sunt cei doi avocați din echipa noastră care au certificarea de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) și care, împreună cu Adriana Ceaușescu, asigură suportul juridic și tehnic necesar pentru externalizarea serviciilor de DPO, dar și pentru efectuarea evaluărilor interne obligatorii: 

  • gestionarea și documentarea breșelor de securitate, atât din perspectiva juridică, dar și tehnică.
  • evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA sau Data Protection Impact Assessment)
  • analiza interesului legitim (LIA sau Legitimate Interest Assessment) în cazurile speciale de prelucrare în care aceasta este obligatorie (spre exemplu, înainte de implementarea unor măsuri monitorizare prin mijloace de supraveghere video)

Reprezentăm clienții atât în relația cu autoritatea de supraveghere atunci când acest lucru este necesar (spre exemplu, în procedura de întocmire și transmitere a notificării privind incalcarea securității datelor, în procedura de consultare a autorității anterior începerii anumitor tipuri de prelucrări ale datelor), cât și în fața instanțelor de judecată în cadrul contestațiilor impotriva proceselor-verbale de sanctionare / altor acte administrative emise de ANSPDCP etc