Consultanta

Experiența în domeniu

Departamentul juridic externalizat – este descrierea succintă, dar care surprinde fidel ceea ce reprezintă echipa noastră pentru clienții cărora le acordăm asistență juridică permanentă.

Suntem un “departament juridic” format din avocați seniori, care s-au confruntat în mai bine de 10 ani de experiență ai fiecăruia dintre ei cu o varietate de probleme juridice inerente vieții unei societăți comerciale. Putem spune că nimic din existența unei societăți comerciale nu ne este străin:

Alis Patlageanu

Alis Patlageanu

Founder & Partner

Serviciile prestate în acest domeniu pentru clienții noștri privați, oferim toate tipurile de servicii juridice necesare în cadrul procedurilor de atribuire, precum:

Drept societar

drept societar: asistență și consultanță juridică în legătură cu probleme specifice organizării și funcționării societății, cum sunt:
înființarea societăților comerciale, indiferent de forma de organizare consultanță în activitatea curentă: convocarea și organizarea adunărilor generale ale asociaților/acționarilor, numirea/ revocarea administratorilor, directorilor, deschidere / desființare sucursale, filiale, puncte de lucru, modificarea actelor constitutive, majorări și reduceri ale capitalului social, cesiune părți sociale, reprezentarea în fața Registrului Comerțului pentru înregistrarea modificărilor statutare etc reorganizarea și desființarea societăților comerciale: fuziunea, divizarea și dizolvare societăților comerciale (cu sau fără lichidare), radiere

Contracte

redactarea contractelor încheiate de Societate, analiză și formulare de observații legate de contractele propuse de partenerii contractuali ai Societății, asistare la negocierea clauzelor acestor contracte; redactarea și susținerea acțiunilor comerciale și a căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești; recuperarea debitelor etc.

Dreptul muncii

consultanță juridică privind contractele de muncă încheiate de Societate și cu privire la orice aspecte relative la dreptul muncii, asistență în legătură cu restructurarea activității societății cu impact asupra personalului angajat intervenita in urma tranzacțiilor, procedurilor de fuziune şi divizare, reorganizare și concedieri colective, precum si a transferului de întreprindere etc.;

Drept administrativ

asistență juridică în relația cu autoritățile publice cu atribuții în domeniul de activitate al Societății, asistență în cadrul sau în legătură cu obținerea/modificarea/reînnoirea autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activității Societății, reprezentare în fața instanțelor de contencios administrativ în litigii având ca obiect contestarea unor acte emise de autorități administrative, fiscale etc.;

Drept imobiliar

asistență și consultanță juridică în legătură cu dreptul de proprietate și alte drepturi reale, reprezentarea în fața autorităților competente (OCPI), asistarea în tranzacții etc.

Proprietate intelectuală

asistență juridică la înregistrarea mărcilor și indicațiilor geografice etc, asistență juridică la încheierea contractelor de licență de marcă, asistență și reprezentare în relația cu OSIM etc;