Litigii

Experiența în domeniu

Asigurăm asistența juridică atât în etapa pre-litigioasă și în cadrul negocierilor ce au ca scop evitarea unui litigiu, cât și în etapa litigioasă, în fața instanțelor de judecată sau arbitrale de orice grad. 

În cei peste 10 ani de activitate, echipa de avocați a reprezentat cu succes clienți în litigii având ca obiect desființarea unor acte administrative emise de autorități publice centrale (ASF) sau emise de autorități cu atribuții în gestionarea fondurilor europene ori în sfera achizițiilor publice.

Alis Patlageanu

Alis Pătlăgeanu

Fondator & Partener

Echipa de avocați are experiența și calificarea necesare pentru a asigura asistarea și reprezentarea clienților în fața oricăror instanțe de judecată sau arbitrale, în special:

Litigii din sfera dreptului civil și comercial, decurgând din interpretarea și executarea contractelor

Litigii care au ca obiect recuperarea debitelor

Litigii de muncă

Litigii privind achizițiile publice – atât în etapa soluționării în fața Consiliului de Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și în fața instanței de judecată

Litigii de contencios administrativ și fiscal

Litigii în legătură cu derularea și / sau implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile