Achiziții publice

Experiența în domeniu

Experiența în acest domeniu a fost câștigată de-a lungul a mai bine de 15 ani în care am acordat consultanță clienților – atât entități publice, pe care le-am asistat din perspectiva achizitorului, cât și operatori economici privați, alături de care am fost în demersul lor de participare la proceduri de achiziție publică în calitate de ofertanți.

Alis Patlageanu

Alis Pătlăgeanu

Fondator & Partener

Asigurăm toate tipurile de servicii juridice necesare pe parcursul derulării procedurilor de atribuire, precum:

Consultanță juridică cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice

Analiza documentațiilor de atribuire și identificarea eventualelor încălcări ale legislației naționale sau comunitare – formularea de contestații împotriva documentațiilor de atribuire

Asistență referitoare la pregătirea ofertelor și asistență juridică în formularea solicitărilor de clarificări, inclusiv în etapa de negociere și încheiere a acordurilor de asociere și / sau subcontractare

Formularea contestațiilor și reprezentarea în faza de soluționare a contestațiilor / plângerilor în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și a instanțelor de judecată